Sinteza e dr. Ardi

    Perkufizim dhe incidenca Fibromat uterine ( të mitrës) janë tumoret...