Perkufizim dhe incidenca Fibromat uterine ( të mitrës) janë tumoret beninje më të zakonshme me origjinë nga miometri uterinë. Mund të gjendet dhe me terma të tjerë si fibromioma, leiomioma. Rreth 40-80 % e femrave gjatë jetës së tyre do të zhvillojnë fibroma. Fibroma...

Kontracepsioni urgjent mund të parandalojë shtatzëninë pas marrëdhënieve seksuale të pambrojtura ose nëse mënyra kontraceptive e përdorur ka dështuar - për shembull, një prezervativ është çarë ose keni harruar të merrni pilulën e rradhës së kontraceptivit.   Ekzistojnë 2 lloje të kontracepsionit urgjent: Pajisja intrauterine (IUD ose...

  Vetë ekzaminimi i gjirit është një proçedurë shumë e rëndësishme që ndihmon në zbulimin dhe diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit.  Sipas të dhënave të marra nga Breastcancer.org, vetë kontrolli i kombinuar me metoda të tjera screening rrit shancet e zbulimit të hershëm.   Vetë-ekzaminimi është...

Trajtimi për kancerin e gjirit mund të arrijë të çrrënjosë kancerin ose jo. Edhe në rastin kur terapia ka qenë e suksesshme dhe është ndërprerë, rekomandohet që pacientja t’i nënshtrohet disa kontrollove rutinë në vazhdimësi. Plani i ndjekjes varet nga disa faktorë ku përmendim llojin...