Cfarë është fertilizimi in Vitro ? Fertilizimi in Vitro (IVF/FIV) është një metodë teknologjike që mundëson riprodhimin e asistuar ose artificial në momentin kur shtatzënia nuk arrihet spontanisht. Përfshine marrjen e vezëve nga vezoret e femrës dhe bashkimin nën mikroskop spermatozoidët. Kjo vezë e fertilizuar quhet...