Cikli i përgjigjes seksuale të njeriut është një model me katër faza i përgjigjeve fiziologjike në trupin e njeriut ndaj stimulimit seksual, të cilat, sipas radhës, janë: Fazat e eksitimit, Rrafshnaltës (plateau), Orgazmës, Faza e zgjidhjes   Ky model i përgjigjes fiziologjike u formulua për herë të...

Zonat erogjene janë zona të trupit të njeriut që kanë sensitivitet të rritur, stimulimi i të cilave mund të gjenerojë një përgjigje seksuale, si relaksimi, fantazitë seksuale, eksitim apo orgazëm. Zonat erogjene janë të shpërndara në gjithë trupin e njeriut, por sensitiviteti i secilës varion dhe...

Puna e William Masters dhe Virginia Johnson ka dhënë një kontribut të madh në kuptimin më të qartë të seksualitetit njerëzor si nga ana shkencore dhe ajo sociale. Më poshtë do të flasim për punën e tyre kërkimore dhe se si ndikuan rezultatet e studimit...