Përpos ndryshimeve të humorit, dhimbjeve dhe përtacisë, e fundit gjë qe një vajzë me sindromin pre menstrual kërkon ëshë të shohë veten në pasqyrë per te zbuluar se I ka dalë një akne. Oh, jo! Përsëri! Aknet menstruale, një sërë aknesh të cilat dalin në periudhën...