Skip to content Skip to footer

Gjakderdhja Postpartum.

 

Çfarë është normale?

 

Gjakrrjedhja pas lindjes, e cila njihet me emrin lohje, është normale pas lindjes vaginale dhe pas asaj me Caesarean, megjithatë është e rëndësishme të njohim çfarë është normale dhe çfarë jo.

Pse kemi gjakrrjedhje pas lindjes?

Arsyet se pse gjakrrjedhja pas lindjes ndodh janë shërimi i vendit ku placenta është shkëputur nga uterusi dhe eleminimi i likidit të tepërt, gjakut dhe indit nga shtatzania.

Lohja është e ngjashme me menstruacionet në formën sesi është e përbërë nga gjak dhe ind, thjesht është me fluks më të rëndë dhe zgjat më shumë në kohë. Lohjet duhet të ndalojnë në javën 4-6 pas lindjes.

Faza e parë e gjakrrjedhjes pas lindjes njihet me emrin Lochia Rubra dhe zgjat 3-4 ditët e para. Gjakrrjedhja do jetë e kuqe apo e kuqe në kafe dhe mund të kemi dhe copa të vogla gjaku të mpiksura.

Në ditët në vazhdim lohjet do të ulen në volum. Kjo njihet me emrin Lochia Sclerosa dhe zgjat 4-10 ditë. Gjaku do jetë më i errët në ngjyrë dhe lohjet bëhen më të ujshme. Copat e mpiksura duhet të bëhen më të vogla dhe të zhduken.

Si përfundim do përjetoni Lochia alba, e cila zakonisht zgjat 1-2 javë të tjera, por mund të zgjasë dhe deri në 28 ditë. Sekrecionet janë në ngjyrë të bardhë në të verdhë, në disa ditë mund të shihni dhe njolla rozë apo kafe. Aroma nuk duhet të jetë më ndryshe se ajo që përjetoni gjatë periodave. Nëse ndjeni ndonjë aromë e cila nuk iu duket normale, kjo mund të jetë shenjë infeksioni.

Edhe pse lohjet janë normale, ka disa sinjale të cilat janë tregues që duhet ti drejtoheni personelit mjeksor për ndërhyrje të menjëhershme. Këto sinjale janë:

  • Gjakrrjedhja ndalon apo ngadalësohet, pastaj fillon përsëri.
  • Sasia e gjakrrjedhjes është e tillë, që juve iu duhet të ndërroni pecetat sanitare çdo 1 orë ose më shpejt.
  • Madhësia e copave të mpiksura të gjakut është më e madhe se 5 cm.
  • Keni temperaturë apo simptoma të ngjashme me gripin.
  • Keni dhimbje abdominale.

 

 

 

 

 

Leave a comment

0.0/5