Dr. Ardi Prushi

Dr. Ardi Prushi është mjek Obstetër-Gjinekolog, specializuar pranë Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço GLIOZHENI”-2020.

Pranuar në Faculté de Médecine “Paris Descartes” et “APHP-Jean Verdier”-2018


2014: Master i shkencave në “Mjekësi të Përgjithshme” Diplomuar në provimin e Terapisë dhe Kirurgjisë me notën – 10.
2015: Pranuar në konkursin e specializimit për “Kirurgji të Përgjithshme dhe Digjestive” Klinika 3, QSUT – (700/700 pikë).

2016: Pranuar në konkursin e specializimit për “Obstetrikë dhe Gjinekologji” SUOGJ “Koco Gliozheni” – (renditur 1/5).

2016-2018: Mjek asistent Obstetër-Gjinekolog pranë “Klinika Gliozheni”

2018: Pranuar në Faculté de Médecine “Paris Descartes” et “Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) -Jean Verdier” (16.5/20 pikë).

2019: Mjek asistent operator Obstetër-Gjinekolog pranë spitalit “Salus”

2020: Mjek Obstetër-Gjinekolog freelance, poliklinika “Doctor’s Hospital”.
2020: Mjek Obstetër-Gjinekolog, spitali “International Hospital Tirana – Hygeia”
2021: Mjek Obstetër-Gjinekolog, spitali “International Hospital Tirana – Hygeia”  & “ALNET”

Gjuhë të Huaja: Anglisht – ESOL-BULATS C1.

Frëngjisht – DELF B2.