Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Diagnoza antenatale

Ndjekje shtatzënie

Kirurgjia e lindjes (Seccio Caesarea)

NIPT (Non-invasive prenatal test)

Aborti medikal e kirurgjikal

Diagnoza e shtatzënisë (diagnostikimi e konfirmimi ekografik dhe analitik i shtatzënisë)

Planifikimi familjar (konsulta në lidhje me ditët e duhura të kontakteve seksuale, terapitë ndihmëse përpara koncepsionit)

Bilanci Prekoncepsional (një sërë egzaminimesh dhe analizash përpara mbetjes shtatzën për një ecuri sa më të mirë të saj)

Lichen Sclerosus

Labia Major Bleaching

Condylomat (lythat)

Labioplastika