Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Diagnoza antenatale

Ndjekje shtatzënie

Kirurgjia e lindjes (Seccio Caesarea)

NIPT (Non-invasive prenatal test)

Aborti medikal e kirurgjikal

Diagnoza e shtatzënisë (diagnostikimi e konfirmimi ekografik dhe analitik i shtatzënisë)

Planifikimi familjar (konsulta në lidhje me ditët e duhura të kontakteve seksuale, terapitë ndihmëse përpara koncepsionit)

Bilanci Prekoncepsional (një sërë egzaminimesh dhe analizash përpara mbetjes shtatzën për një ecuri sa më të mirë të saj)