Aborti është kur përfundon  një shtatzëni duke mos rezultuar në lindjen e një fëmije. Ndonjëherë quhet 'ndërprerje e shtatzënisë'. BPAS( Shërbimi Këshillues mbi Shtatëzanine Britanik) kujdeset për gratë me një shtatzëni të paplanifikuar ose të padëshiruar. Ne trajtojmë mijëra gra që kanë vendosur që aborti është...