Kur bëhet fjalë për kujdesin ndaj shëndetit të tyre, gratë përballen me më shumë komplikacione sesa burrat. Përvec lindjes së fëmijës dhe menopauzës, shumë kushte të zakonshme shëndetësore ndikojnë ndryshe tek gratë. Për shembull, sëmundja e zemrës është shkaku kryesor i vdekjes për burrat dhe...