Një shtatzëni kriptike, e quajtur edhe një shtatzëni e fshehtë, është një shtatzëni që metodat konvencionale të testimit mjekësor mund të dështojnë për ta zbuluar. Shtatzënitë kriptike nuk janë të zakonshme, por nuk janë as të padëgjuara. Mund të jetë tepër e frikshme dhe konfuze të...