Dispareunia është termi që emërton dhimbjen e vazhdueshme në zonën gjenitale ose në pjesën e legenit përgjatë kryerjes së marrëdhënieve. Dhimbja mund të jetë e fortë dhe intense. Mund të ndodhë para, gjatë, ose pas kryerjes së marrëdhënieve seksuale. Disparuenia haset më shpesh te gratë....