Puerperium përkufizohet si periudha kohore nga lindja deri në javët e para të paslindjes. Kjo periudhë zakonisht konsiderohet të zgjatë gjashtë javë. Pas gjashtë javësh nga lindja, trupi i kthehet gjendjes së para-shtatzënisë. Në vijim përshkruhet shkurtimisht anatomia dhe fiziologjia e periudhës postpartum.   Mitra Gjatë shtatzënise mitra,...