Mendova të analizoj përshtypjet e përdorueseve të “Intimacy by Dr. Ardi” nëpërmjet një pyetësori studimor, ku të mund të shikojmë efektshmëritë shëndetësore in primis dhe më pas të aspektit të funksionalitetit dhe komoditetit në përdorimin e “Intimacy by Dr. Ardi”. Sigurisht, për të kryer një studim...

Lindi si një nevojë nga praktika e përditshme e punës time. Një produkt tërësisht shqiptar, handmade, formuluar me respektin më të madh për lëkurën tuaj vulvare. Përbërës 100% natyralë, të derivuar kryesisht nga bimët organike të florës së vendit tonë. Përbërësit e këtij produkti janë...