Të kesh më shumë se një (apo edhe një) partnerë seksualë nuk do të thotë në vetvete se do të marrësh detyrimisht SST. Marrëdhënia e pambrojtur me partnerë të shumtë mund të rrisë rrezikun tuaj për të marrë SST.   Çfarë do të thotë marrëdhënie seksuale e...