Vështrim i përgjithshëm Simptomat Trajtimi   Menopauza është kur një grua pushon së pasuri menstruacione dhe natyrisht  nuk është më në gjendje të mbetet shtatzënë. Periodat zakonisht fillojnë të bëhen më pak të shpeshta për një periudhë disa mujore ose edhe vite  para se të ndalen fare....