Cfarë është shtatzënia multiple? Shtatzënia me më shumë se një fetus quhet shtatzani multiple.   Si ndodh shtatzënia multiple?   Nëse më shumë se një vezë lirohet gjatë ciklit menstrual dhe keto vezë fertilizohen nga spermatozoidet, më shumë se një embrion mund të rritet në mitër. Ky lloj i shtatzanisë...