Në 2019, 1 në 10 bebe janë lindur prematurë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.   Rreth lindjes premature Një bebe në zhvillim kalon faza të rëndësishme gjatë shtatëzënisë, duke përfshirë edhe muajt dhe javët e fundit. Lindja premature është lindja e bebes para javës së 37.  Sa...