Jam negative, por vetëm si faktor Rh. Shpesh kemi dëgjuar të flitet mbi faktorin Rhesus dhe shpesh frikësohemi kur rezultojmë faktor Rh-. A përbën rrezik? Sigurisht që po! Kjo, gjithmonë nëse ju neglizhoni konsultën tuaj mjekësore. Çfarë është faktori Rh? Faktori Rh është nje proteinë e gjendur në...