Lindja cezariane ( C- section) është një procedurë kirurgjikale që përdoret për të lindur një fëmijë përmes incizioneve  (prerjeve) në bark dhe mitër. Ajo  mund të planifikohet para kohe nëse zhvilloni ndërlikime të shtatëzënësisë ose në rastet që keni pasur një lindje cezariane  të mëparshme...