Puna e William Masters dhe Virginia Johnson ka dhënë një kontribut të madh në kuptimin më të qartë të seksualitetit njerëzor si nga ana shkencore dhe ajo sociale. Më poshtë do të flasim për punën e tyre kërkimore dhe se si ndikuan rezultatet e studimit...