Cikli i përgjigjes seksuale të njeriut është një model me katër faza i përgjigjeve fiziologjike në trupin e njeriut ndaj stimulimit seksual, të cilat, sipas radhës, janë: Fazat e eksitimit, Rrafshnaltës (plateau), Orgazmës, Faza e zgjidhjes   Ky model i përgjigjes fiziologjike u formulua për herë të...

Zonat erogjene janë zona të trupit të njeriut që kanë sensitivitet të rritur, stimulimi i të cilave mund të gjenerojë një përgjigje seksuale, si relaksimi, fantazitë seksuale, eksitim apo orgazëm. Zonat erogjene janë të shpërndara në gjithë trupin e njeriut, por sensitiviteti i secilës varion dhe...

Të kesh më shumë se një (apo edhe një) partnerë seksualë nuk do të thotë në vetvete se do të marrësh detyrimisht SST. Marrëdhënia e pambrojtur me partnerë të shumtë mund të rrisë rrezikun tuaj për të marrë SST.   Çfarë do të thotë marrëdhënie seksuale e...