Kontracepsioni urgjent mund të parandalojë shtatzëninë pas marrëdhënieve seksuale të pambrojtura ose nëse mënyra kontraceptive e përdorur ka dështuar - për shembull, një prezervativ është çarë ose keni harruar të merrni pilulën e rradhës së kontraceptivit.   Ekzistojnë 2 lloje të kontracepsionit urgjent: Pajisja intrauterine (IUD ose...